Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2010

im-drunk
5300 1c95
Reposted fromtola tola
im-drunk
2840 58ec
Reposted fromtola tola
im-drunk
8763 16bf
Reposted fromtola tola
im-drunk
1853 dad0
Reposted fromtola tola
im-drunk
3700 eee5
Reposted fromtola tola
im-drunk
2169 3ce9
Reposted fromtola tola
im-drunk
2200 a888 500
Reposted fromtola tola
im-drunk
4973 fdfd
Reposted fromtola tola
im-drunk
Reposted fromtola tola
im-drunk
no właśnie.
Reposted fromtola tola
im-drunk
6691 ecd5
Reposted fromtola tola

August 23 2010

im-drunk
4572 bf3f 500
Reposted fromadziata adziata viasober sober
im-drunk
Aktorzy lubią sobie robić kawały. Zwłaszcza na premierze "ugotowanie" koleżanki/kolegi jest wyjątkowo cenne.

Podczas próby aktorka grająca scenę z Janem Kobuszewskim, zauważyła kawałek nitki na jego rękawie. Jako straszna pedantka nie mogła się powstrzymać przed jej zdjęciem, nie wychodząc przy tym z roli.
Na następną próbę pan Jan już celowo miał kawałek nitki na rękawie. I znowu "Pan wybaczy, panie radco. Niteczka" i tak zdejmowanie nitki z rękawa wrosło w rolę.
Jak łatwo się domyślić, na premierze pan Kobuszewski miał w wewnętrznej kieszeni dużą szpulkę białych, wyjątkowo mocnych nici (koniec przeciągnięty przez rękaw). Znów "Pan wybaczy, panie radco. Niteczka" i dalej jak z rzepką "Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może".
Urwać nitki nie daje rady, próbuje przegryźć, nic z tego, publiczność coraz bardziej rozbawiona.
Wreszcie szpulka się skończyła. Aktorka trzyma w rękach wielki kłąb nici, a Kobuszewski, z kamienną twarzą, nachylił się do niej i z wyraźną pretensją wyszeptał "Sprułaś mi gacie".
jm
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
im-drunk

(…) natomiast koty cechuje na ogół większy dystans do świata. przestają jeść tuż po zaspokojeniu głodu. gdy ktoś lub coś je nudzi, wychodzą bez oglądania się na cudze uczucia. nie mają natury dyplomatów i nie tolerują głupców. życie wydaje im się w równym stopniu zabawne i żałosne.

— Jonathan Carroll, Zakochany Duch
Reposted fromdziurawiec dziurawiec viasober sober
im-drunk
3707 d63d 500
Reposted fromshieep shieep viasober sober
im-drunk
3626 f2e6
Reposted fromlolgod lolgod viasober sober
im-drunk
3344 97b6 500
antyseksy
Reposted fromwilcza wilcza viasober sober
im-drunk
9054 c675
Reposted fromhalucine halucine viasober sober
im-drunk
world of warcraft

i don't get why people play this shit?!?!
Reposted fromfunkie-junkie funkie-junkie viasober sober
im-drunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl